وبگاه شخصی غلامعلي حشمتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Landscape function Analysis تحلیل عملکرد چشم انداز، شیوه های ارزیابی و پایش مراتع (LFA) غلامعلی حشمتی، کمال الدین ناصری و غلام عباس قنبریان David Tongway 1386 جهاد دانشگاهی واحد مشهد 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
Combating Desertification in Asia, Africa and the Middle East: Proven practices Heshmati, G.A. and V.R. Squires  2013 Springer 
Indicators of incipient change (critical thresholds) in chenopod shrubland ranges in arid areas. In: sustainable development in arid zones Heshmatti G.A., Conran J.G., Facelli J.M. And Squires V.R 1998 A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands 
New Thinking in Range Ecology.In: Range and animal sciences and resources management Heshmati, G.A 2009 Encyclopedia of Life Support System (EOLSS), Paris. 


  بازديد : 26112
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان