وبگاه شخصی غلامعلي حشمتي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: غلامعلي
نام خانوادگي: حشمتي
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي:
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: heshmati@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيجنگل و مرتع دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  ايران 1356- 1363 
كارشناسي ارشدمرتعداري تهران ايران 1367-1370 
دكترياكولو‍ژي مرتع آدالايد استراليا 1371-1376  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: : تعيين معرفهاي گياهي و خاكي در نواحي اطراف آبشخور، در اراضي خشك و نيمه خشك
English: Plant and soil indicators for detecting zones around water points in arid perennial chenopod shrublands of South Australia.

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
آموزشيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  ايران 1366/11 1367/11 
بورسيه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1367/11 1370/04 
مربي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1370/04 1371/11 
بورسيه دكترا دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان استراليا 1371/11 1376/06 
استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1376/06 1381/11 
دانشيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1381/11 1386/07 
استاد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران 1386/07 تاكنون   تخصص اصلی
1-مطالعه تنوع گونه هاي گياهي
2- رابطه پوشش گياهي با عوامل محيطي(خاك، فيزيوگرافي و اقلیم)
3-)، ارزيابي پارامترهای کمی پوشش گياهي
4-مطالعه گياهان داروئي و سمي مراتعآشنايي با زبانهاي خارجي : انگليسي و نسبتا عربي


  بازديد : 26111
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان